top of page

最新消息

​春日美食節

齊惜福於2021年4月2-6日參加了 第18屆香港春日美食節 ,在場​向各參展商推廣回收食物訊息,並向在場公眾人士展示綠色生活資訊和廚餘分類回收。


我們於展場放置廚餘回收機,即席將從展覽商所收集的廚餘轉化成堆肥,大家都十分積極参與

並對我們的工作深感興趣。


感謝大家對我地工作既支持和認同!

卡通(男,女)-03.png

睇完段片有冇對我哋既工作認識多左呢?

​如果想知更多有關我哋既工作或者參加廚餘回收計劃可以去聯絡我哋架!

bottom of page